Hva skal vinneren hete?

Vinn 100 000 kr på navnet ditt!

Telefonen fra Hamar skal ringe tre tilfeldige navn. Skriv inn navn og nummer, så er du med!


Telefonnummeret er ugyldig. Prøv på nytt!

Konkurranseregler

Denne konkurransen / markedsføringskampanjen i regi av Norsk Tipping gir alle over 18 år muligheten til å registre navnet sitt på en kampanjeside, hvor de kan delta i trekningen om å bli oppringt fra Telefonen fra Hamar. Dersom deltakeren svarer når vi ringer, vinner han/hun 100.000 kroner.

Vinnernavnet trekkes tilfeldig blant alle navnene som er registrert. Deretter vil alle med det trukne navnet bli satt opp på en liste, og det foretas en trekning for å avgjøre i hvilken rekkefølge de som er registrert med samme navn skal ringes opp.

Vinnersannsynligheten er todelt:
1:antall påmeldte deltakere
1:antall deltakere som har det forhåndstrukne navnet

Ved deltakelse i konkurransen aksepteres følgende konkurransevilkår:

 1. ”Telefonen fra Hamar - hva skal vinneren hete?” er en markedsføringskampanje som arrangeres av Norsk Tipping AS, hvor man kan delta i en konkurranse.
 2. Konkurransen varer fra 25. juni kl. 09.00 til 8. juli kl. 20.00.
 3. Du trenger ikke å være kunde hos Norsk Tipping for å delta.
 4. Aldersgrensen for å delta i konkurransen er 18 år. Vinneren må legitimere seg ved forespørsel og før utbetaling/utsendelse av eventuelle premier.
 5. Dersom den som melder seg på er under 18 år, vil vedkommende ikke kunne vinne, og konkurransen vil fortsette til vi får en kvalifisert vinner (dette gjelder alle premier).
 6. Du deltar i konkurransen ved å registrere ditt eget fornavn og ditt eget telefonnummer på www.norsk-tipping.no/navn
 7. Deltakere kan bare registrere seg én gang, og får en bekreftelse på web-siden om at registrering er fullført.
 8. Man må melde seg på med navnet man er registrert med i Folkeregisteret. Kallenavn er ikke gyldig.
 9. I de tilfeller en person med flere fornavn (med eller uten bindestrek) melder seg på, er det kun det første fornavnet som er med i trekningen.
 10. Når et navn trekkes, vil også de med tilnærmet samme navn, men ulik stavemåte, inkluderes i listen over de det kan ringes til. F.eks. dersom Christoffer trekkes ut, er også Christopher, Kristoffer, Kristopher m.fl. inkludert som vinnernavn.
 11. Deltakere kan kun melde seg på med norsk telefonnummer, og må ha et norsk kontonummer for at premien skal kunne utbetales.
 12. Det gjennomføres 3 livesendinger; den 2. juli, 5. juli og 8. juli. I hver av disse sendingene vil deltakerne med vinnernavnet ringes opp i trukket rekkefølge, og det deles ut én hovedpremie pr sending på 100.000 kroner til den første på lista som tar telefonen. De som ringes og ikke tar telefonen, vinner en mobiltelefon i trøstepremie.
 13. Det vil være tre ulike vinnernavn i de tre live-sendingene. Dvs at vinnernavnet fra runde én ikke vil være med i trekningsgrunnlaget i runde to og tre.
 14. Norsk Tipping ringer fra vinnernummeret, 625 60 000.
 15. Det kan være en fordel å følge med på livesendingen – både for å se når det ringes, samtidig som man får muligheter til å vinne ekstrapremier underveis i sendingen.
 16. Vi ringer maks i ett minutt før vi går til den neste på lista. Det ringes videre på lista helt til vi har en vinner av hovedpremien på 100.000 kroner.
 17. Hver av de påmeldte vil ha én deltakelse i hver av de tre trekningene med fornavnet sitt, og desto flere som har det samme navnet, desto bedre vil sannsynligheten være for at dette navnet blir trukket ut.
 18. I de tilfeller hvor vinneren ikke oppfyller konkurransereglene, fortsetter konkurransen helt til vi har fått en vinner.
 19. Man kan melde seg på helt frem til kl. 12.00 lørdag den 7. juli. Her er oversikten over viktige tidspunkter å følge med på:
  • Lørdag 30. juni kl. 12.00: Trekning av «vinnernavn 1»
  • Mandag 2. juli kl. 12.00: Frist for påmelding til første live-sending. Rekkefølgen deltakerne skal ringes opp i trekkes.
  • Mandag 2. juli kl. 19.00: Live-sending med oppringing til deltakere i trukket rekkefølge.
  • Onsdag 4. juli kl. 12.00: Trekning av «vinnernavn 2»
  • Torsdag 5. juli kl. 12.00: Frist for påmelding til live-sending nr. 2. Rekkefølgen deltakerne skal ringes opp i trekkes.
  • Torsdag 5. juli kl. 19.00: Live-sending med oppringing til deltakere i trukket rekkefølge.
  • Lørdag 7. juli kl. 12.00: Trekning av «vinnernavn 3»
  • Søndag 8. juli kl. 12.00: Frist for påmelding til live-sending nr. 3. Rekkefølgen deltakerne skal ringes opp i trekkes.
  • Søndag 8. juli kl. 19.00: Live-sending med oppringing til deltakere i trukket rekkefølge.
 20. Deltakere samtykker i at de blir offentliggjort i live-sendingen, og ikke har mulighet til å være anonyme.
 21. Deltakere samtykker i at Norsk Tipping kan offentliggjøre navn på vinneren, samt vederlagsfritt bruke bilde, lyd- og filmopptak fra telefonsamtalen og vinnersituasjonen i markedsføring av vinnerøyeblikket.
 22. Utover punktene over, vil registrert personinformasjon bli lagret av Norsk Tipping i opptil 3 måneder etter kampanjeslutt og kun bli brukt til evalueringsformål. Den lagrede personinformasjonen vil ikke bli brukt til markedsføringsformål, og den slettes etter 3 måneder.
 23. Utbetaling av premien forutsetter at Norsk Tipping får nødvendige opplysninger til å utbetale til vinnerens bankkonto innen den 15. august 2018. Premier som ikke blir utbetalt på grunn av manglende opplysninger, tilfaller Norsk Tipping.
 24. Premier som overstiger en verdi på 10.000 kroner er skattepliktige, og er vinnerens ansvar å innberette til skattemyndighetene.
 25. Alle kostnader som deltakere eventuelt pådrar seg i forbindelse med konkurransen, er deltakernes eget ansvar. Norsk Tipping er ikke ansvarlig for hendelser, skader eller lignende knyttet til konkurransen.
 26. Norsk Tipping er ikke ansvarlig for feil på internett, nettsider, telefon, sms, e-post eller brev, som ligger utenfor Norsk Tippings rimelige kontroll.
 27. Norsk Tipping tar forbehold om endringer i konkurransereglene dersom omstendighetene krever det. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på www.norsk-tipping.no.
 28. Ansatte i Norsk Tipping og deres nære familie kan ikke delta i denne konkurransen. Det samme gjelder ansatte og nær familie av leverandører og samarbeidspartnere i konkurransen.
 29. Norsk Tipping forbeholder seg retten til å utestenge/diskvalifisere vinneren/deltakere dersom deltakerne bryter konkurransereglene, opptrer utilbørlig, skaffer seg urettmessige fordeler eller på andre måter forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten. Straffbare handlinger vil politianmeldes.
 30. Ved behov for kontakt med Norsk Tipping, kan kundeservice ringes på 625 07770.